سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

مقاله ارائه روش کاربردی فرهنگ‏سازی محیط‏زیستی براساس امکانات و ن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه روش کاربردی فرهنگ‏سازی محیط‏زیستی براساس امکانات و نیازمندی‏ها درپالایشگاه پنجم مجتمعگاز پارس جنوبی فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه روش کاربردی فرهنگ‏سازی محیط‏زیستی براساس امکانات و نیازمندی‏ها درپالایشگاه پنجم مجتمعگاز پارس جنوبی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه روش کاربردی فرهنگ‏سازی محیط‏زیستی براساس امکانات و نیازمندی‏ها درپالایشگاه پنجم مجتمعگاز پارس جنوبی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه روش کاربردی فرهنگ‏سازی محیط‏زیستی براساس امکانات و نیازمندی‏ها درپالایشگاه پنجم مجتمعگاز پارس جنوبی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
فاطمه شولی پور – سرپرست واحد محیط زیست، پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
لیلی اسماعیلانی –

چکیده:
حفاظت از محیط‏زیست نه تنها به عنوان جزء تفکیک‏ناپذیر توسعه پایدار بلکه به عنوان ارزش بنیادین مورد نیاز نسل امروز و نسل‏های آتی و به‏دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با سلامتی انسان، از دو دهه قبل به ادبیات گفتاری و نوشتاری اضافه شده، مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته و به عنوان مهم‏ترین اولویت آموزشی وتحقیقاتی در سرتاسر جهان مطرح می‏باشد. جهت نهادینه‏سازی فرهنگ محیط‏زیست در هر جامعه و به‏منظور به‏وجود آوردن حرکتی خودجوش وذاتی به نفع آن، همه اقشار از مسؤولین امر تا مردم عادی و به ویژه کودکان باید به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند و تنها در این صورت است که می‏توان به حفاظت از محیط زیست و روال سالم زندگی امیدوار بود. در مقاله حاضر سعی شده است با توجه به بحران کنونی محیط زیست بالاخص در مناطق صنعتی و تعدی و تجاوزهایی که طی سالیان گذشته به محیط زیست گردیده است، به ارائه راهکاری عملی جهت فرهنگ‏سازی در این حوزه در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس‏جنوبی پرداخته شود. طبقه‏بندی‏ها و برنامه‏ریزی‏های انجام گرفته جهت فرهنگ‏سازی محیط‏زیستی شامل جامعه‏ای متشکل از کلیه پرسنل شاغل در پالایشگاه و خانواده‏های آن‏ها می‏باشد. در بررسی‏های صورت گرفته در این راستا انطباق روش با شرایط ساختاری، اقتضاعات صنعتی، امکانات فعلی موجود و با در نظر گرفتن امکان تحقق‏پذیری آن مدنظر بوده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله ارزیابی آماریدرتحلیلی آسیب پذیری آبزیرزمینی نسبت به آلودگی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی آماریدرتحلیلی آسیب پذیری آبزیرزمینی نسبت به آلودگی با استفاده از روشهای DRASTICدرAEM و DRASTIC فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی آماریدرتحلیلی آسیب پذیری آبزیرزمینی نسبت به آلودگی با استفاده از روشهای DRASTICدرAEM و DRASTIC فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی آماریدرتحلیلی آسیب پذیری آبزیرزمینی نسبت به آلودگی با استفاده از روشهای DRASTICدرAEM و DRASTIC فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی آماریدرتحلیلی آسیب پذیری آبزیرزمینی نسبت به آلودگی با استفاده از روشهای DRASTICدرAEM و DRASTIC فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

سروش عباسی – کارشناس
کورش محمدی – دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
مهتاب مصفا – کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

در چند سال اخیر به دلیل کاهش ریزشهای جوی اهمیت منابع آبهایزیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب کشاورزی، شرب و مصارف صنعتی در اکثر مناطق ایران دو چندان شده است. شناخت و بهرهبرداری صحیح از این منابع در مناطق خشک و نیمه خشک در توسعه پایدار فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی آن منطقه سهم به سزایی داشته و همچنین با توجه به عدم امکان جایگزینى این منابع ارزشمند، محافظت از آنها امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر به شمار میرود . ارزیابی آسیبپذیری آبهایزیرزمینی نسبت به آلودگی، به منظور بهکارگیری روشهای مدیریتی منابع آب، بسیار ضروری می – باشد. بدین منظور در این مقاله، آبخوان شهرکرد به عنوان مطالعه موردی برای ارزیابی آسیبپذیری انتخاب شده و از روش DRASTICکه جزء روشهای رتبهدهی و بر پایه بهکارگیری هفت پارامتر از خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان است برای محاسبه آسیب-پذیری استفاده شده است. در این تحقیق همچنین به منظور افزایش دقت در محاسبه لایه عمق آب که بالاترین وزن را در روشDRASTIC دارد، از روشی عددی به نام المان تحلیلی استفاده شده است. در نهایت دو نقشه آسیبپذیری توسط روشهایDRASTIC-AEM0PF و DRASTIC محاسبه شد که در هر دو نقشه، آسیبپذیری به سه کلاس کم، متوسط و زیاد با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS) طبقه بندی شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله کاربرد روش های زمین آمار در ارزیابی ریسک آلودگی هوا در منا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد روش های زمین آمار در ارزیابی ریسک آلودگی هوا در مناطق شهری فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد روش های زمین آمار در ارزیابی ریسک آلودگی هوا در مناطق شهری فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کاربرد روش های زمین آمار در ارزیابی ریسک آلودگی هوا در مناطق شهری فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد روش های زمین آمار در ارزیابی ریسک آلودگی هوا در مناطق شهری فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

زینت حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست دانشکده منابع و طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد.
فرهاد نژاد کورکی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع و طبیعی و کویرشناسی ، دانشگاه یزد

چکیده:

پایش و پیش بینی میزان آلاینده های هوا در نواحی شهری یکی از مهم ترین عوامل موثر بر سلامت افرا جامعه است. پیش بینی آلودگی هوا لازمه و پیش شرط مهمی برای پایش و نقشه سازی مقادیر الاینده در نقاط نامعلوم است. برای نقشه سازی نقاط اندازه گیری شده در نقاط مختلف یک منطقه از روش های زمین آمار به خصوص کرجینگ استفاده می شود داده های آماری نشان می دهد که الاینده های مونوکسید کربن و ذرات معلق مهم ترین آلاینده های این شهر به شمار می روند و در بیش تر واقع هوای تهران به وسیله غلظت بالایی از این دو آلاینده اشغال شده است. با توجه به اهمیت مسئله آلودگی هوای شهر تهران و تاثیر آنبر سلامت ساکنان، ضرورت مطالعه آن آشکار میشود. این مطالعه باهدف استفاده از روش های زمین آمار به منظور ارزیابی ریسک صورت گرفته است. در این مطالعه از میانگین سالانه غلظت مونوکسید کربن در سال 2008 استفاده شد. برای ارزیابی داده ها از روش های کریجینگ معمولی و کوکریجینگ استفاده شد . نتایج به دست آمده نشان می دهد که درتمام مناطق غلظت مونوکسید کربن از حد مجاز بالاتر است و تراکم نسبتا بالایی از افراد وجود دارد که درمعرض افزایش ریسک آلودگی هوا می شود. کوکریجینگ از روش های مناسب زمین آمار برای ارزیابی ریسک است. با استفاده از این روش ها می توان در زمان و هزینه صرفه جویی کرد و درمدت کوتاهی میزان ریسک را در مناطق مختلف و در سطوح مختلف افراد جامعه به دست آورد تا بتوان از اثرات سوء آن با اتخاذ راهکارهای مناسب جلوگیری نمود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیس

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا(SMES)برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا(SMES)برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا(SMES)برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا(SMES)برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
امین طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
محمدهادی کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
الهه رحمانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر

چکیده:
این مقاله، یک بازیاب دینامیکی ولتاژDVR مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رساناSMES برای حفاظت مصرف کننده ها درمقابل نوسانات ولتاژ شبکه ارائه می کند. به علت مشخصه چگالی انرژی بالا و پاسخ سریع ، یک سلف مغناطیسی ابررسانا به عنوان واحدمنبع انرژی برای بهبود قابلیت جبرانسازیDVR انتخاب می شود. این مقاله، اساس عملکردDVR مبتنی برSMES را آنالیز می کند و طراحی کنترل ولتاژ خروجیDVR را بیان می کند. سیستم کنترل اساساً شامل دو بخش ؛ کنترل مبدلPWM و کنترلر چاپرDC/DC است. کنترل مبدل PWM از استراتژی کنترلی حلقه دوبل (دو حلقه ای ) با یک تنظیم کننده جریان داخلی و کنترلر ولتاژ بیرونی استفاده می کند. با ترکیب کنترل هماهنگ شده چاپرDVR ، DC/DCمی تواند ولتاژ خروجی را دقیقاً تنظیم کند و بطور سریع نوسانات ولتاژ سیستم را جبرانسازی کند. با استفاده از نرم افزارMATLAB/SIMULINKمدلDVR مبتنی برSMES ساخته می شود و آزمایشات شبیه سازی برای ارزیابی عملکرد سیستم انجام می شوند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله پایش تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس واریته سیاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پایش تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی دوره رسیدن فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایش تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی دوره رسیدن فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پایش تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی دوره رسیدن فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پایش تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی دوره رسیدن فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
فرهود مناف دل ستان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محسن اسمعیلی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:
در این مطالعه برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس رقم سیاه مشهد بررسی شد. تغییرات در دانسیته حقیقی، نیروی لازم برای جدا شدن دم میوه، سفتی و هاردنس میوه گیلاس برداشت شده از یک باغ محلی تعیین گردید. همزمان با افزایش درجه بریکس در طول دوره ی رسیدن، چگالی حقیقی میوه ها از 0/008±0/995 (برای نمونه هایی با رنگ سبز ) تا 0/008±1/032 گرم بر سانتی متر مکعب (برای نمونه هایی با رنگ قرمز) افزایش یافت. طی دوره ی رسیدن مقادیر نیروی لازم برای ج دا شدن دم میوه، سفتی و هاردنس میوه با یک همبستگی مثبت معنی دار (در سطح اطمینان 0/95) کاهش نشان داد. تغییرات نیروی لازم برای جدا شدن دم میوه، سفتی (فرمنس) و هادنس از اولین برداشت (چهل و هفتمین روز پس از گلدهی) تا آخرین برداشت (شصت و هشتمین روز پس از گلدهی) به ترتیب 1/928±4/899 نیوتن، 0/545±1/304 نیوتن بر میلی متر و 1/187±3/803 نیوتن بدست آمد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
   1   2   3   4   5   >>   >